10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
4 People Yield
10 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield

Aloo Tuk Appetizers

15 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield
20 mins 4 People Yield
25 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield

Egg and Methi Pakoda Appetizers, Snacks

15 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield
06 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield

Aloo Methi Dinners, Lunches

15 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
15 mins 4 People Yield

Moong Dal Fritters Appetizers, Snacks

10 mins 4 People Yield