12 mins 2 People Yield

kache Kele ke Kofte Dinners, Lunches

04 mins 2-3 People Yield
10 mins 4 People 4 bowls Yield
05 mins 2-3 People Yield

Raw Banana Sabzi Dinners, Lunches

05 mins 2-3 People Yield

Tadke wale Dahi Aloo Dinners, Lunches

05 mins 2-3 People Yield

Rajgira Paratha with Aloo Sabzi Breads & Rolls, Dinners, Lunches

05 mins 2-3 People Yield